Buharlar ve gazlar yoluyla zehirlenme

Kimyasal maddelerin buharı ve gazları ile zehirlenmeyi açıklayan şema: Toksisitenin zamanında tespit edilmesi, ilk yardımın nasıl oluşturulacağı, tedavinin nasıl yapıldığı, korunma önlemleri.

Metan nerede içerilir, zararlı, zehirlenme belirtileri, ilk yardım, tedavi.

Ozonun kendisini zehirleyebileceği bir insanı nasıl etkilediği, semptomlar, ilk yardım.

Akut ve kronik benzen zehirlenmesi belirtileri, yardım ve tedavi.

Aseton zehirlenmesi belirtileri, ilk yardım, tedavi, sonuçlar.

Dichlorvos, insanlara, semptomlara, zehirlenmeye yardımcı ve tedaviye zararlıdır.

Neden duman zehirlenmeye, semptomlara, ilk yardıma, tedaviye neden olur.

Freon nerede, semptomlar, ilk yardım ve zehirlenme tedavisi.

Hidrojen sülfür zehirlenmesi belirtileri, ilk yardım, tedavi, sonuçlar.

Hiperoksi nedir, formları, nedenleri, ilk yardım, tedavi.

Amonyak zehirlenmesi belirtileri, ilk yardım, sonuçlar.

Semptomlar, ilk yardım, tedavi şekli, olası sonuçlar.

Belirti ve işaretler, ilk yardım ve benzinle zehirlenme tedavisi.

Buharlı zehirlenme belirtileri, ilk yardım.

Termometre kırıldığında ve cıva zehirlenmesi halinde ne yapılması gerektiği.

Semptomlar, CO zehirlenmesi dereceleri, ön tıbbi bakım, tedavi, önleme.