Toksikomanya ve sonuçları

токсикомания Adolesanlarda Toksikomani, modern toplum için ciddi bir sorundur, ancak bu fenomenin madde bağımlılığından çok daha az tehlikeli olduğuna dair bir görüş vardır. Ancak çocukların ve ergenlerin vücudu üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle, kullanılan toksik maddelerin varlığı, ruhsal bağımlılığın gelişim hızı - bu hastalık ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Hekimler-narkologlar arasında, hastaları uyuşturucu bağımlılarına ve uyuşturucu bağımlılarına ayırmak yaygın değildir: her iki hastalık da benzer ilkelere göre gelişir ve ciddi profesyonel tedaviye tabidir. Sadece kullanılan ilaçlarda fark - toksik olmayanlar narkotik olmayan kimyasal maddeler alırlar.

Madde bağımlılığı türleri

Madde bağımlılığında, bir kişi halüsinojenik ve sarhoş edici etkiye sahip kimyasal bileşikler kullanır. Vücuda sokuldukları yol, buharları soluyarak akciğerlerden geçer. Böylece toksik bileşik doğrudan beyni etkiler, zehirler ve sinir hücrelerinin ölümüne neden olur - nöronlar, bu da zehirlenme ile sonuçlanır. Diğer uygulama yollarında, bu kimyasal bileşik genellikle çok toksiktir veya halüsinojenik bir etki yaratmaz.

Kullanılan maddelere bağlı olarak aşağıdaki madde bağımlılıklarını ayırt eder.

 1. Ev ve endüstri kimyası için araçlar: solventler, boyalar, vernikler, benzin, eter, toluen içeren yapıştırıcı.
  лекарственная токсикомания
  Uyuşturucu bağımlılığı

  Gazlı Toksikomanya: propan, bütan, izobütan. Bu maddelerin buharları solunduğunda, bileşimlerine giren hidrokarbonlar merkezi sinir sistemini zehirler. Hızla beyin bariyerlerini yok ederler, kortekste geri dönüşü olmayan değişikliklere ve zeka kaybına neden olurlar. Bazıları ayrıca çamaşır veya deterjanlarda bulunurlar.

 2. Uyuşturucu kullanımı: hipnotikler ve sakinleştiriciler, merkezi sinir sistemi uyarıcıları, antihistaminikler, antikolinerjikler. Bu durumda zarar, alınan ilaç tipine bağlıdır.

Genel olarak, bu problem hakkında konuştuğumuzda, bir grup hidrokarbondan benzin ve diğer kolay erişilebilir araçlar ile toksikmaniyi kastediyoruz: vernikler, boyalar, gazlar.

Madde bağımlılığına zarar

Zehirli maddeler vücudun kronik zehirlenmesine neden olur, zihinsel ve fiziksel bağımlılık geliştirir. Biyolojik süreçler açısından madde bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığından farklı değildir. Örneğin, benzinli Toksikomanya - bunun sonuçları eroin bağımlılığı kadar tehlikelidir.

İstatistiklere göre, uyuşturucu bağımlılarının önemli bir kısmı 10 ila 16 yaş arasındaki gençlerdir. Yeni duyular arayan zehirli maddeler kullanmaya başlarlar. Tipik olarak, çocukların bu mesleğinde tecrübeli kıdemli bir toksikçi içerir. Genç nesilde hastalığın odak noktasında ve toplum için madde kötüye kullanımının temel zararıdır.

вред токсикомании
Geri dönüşümsüz beyin bozuklukları

Fiziksel tehlike, beynin organik yapılarının, akciğerlerin, kalbin, karaciğerin ve böbreklerin parçalanmasının geri çevrilemez yıkımında, ergenlerin aşırı dozdan öldürülmesinde yatar. Toksikomani ve bunun sonuçları büyük bir sosyal öneme sahiptir: Gençler ruhsal rahatsızlıktan dolayı rahatsız olur, gelişim sırasında akranlarının gerisinde kalır, okul müfredatını öğrenmez ve okula gitmeyi durdurur. Sonuç olarak, bağımlılığını kapatır ve tamamen toplumdan düşer.

Normal bir tedaviye geri dönün toksikoloji bir tedavi durumunda bile olamaz - serebral kortekste geri dönüşümsüz ihlaller onu engeller.

Madde bağımlılığı nasıl ortaya çıkıyor?

Harici olarak, toksik maddelerin kullanımından sonraki durum alkolden zehirlenme gibidir. Madde bağımlılığı belirtileri de bağımlılarda davranış bozukluklarına benzer. Zehrin vücut üzerindeki etkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan belirtiler de vardır. İlk seanslardan birkaç gün sonra, bir zehirli burun akıntısına, gözlerin mukoza zarının iltihabına ve daha sonra bronşit gelişebilir. Ayrıca karakteristikler:

 • перепады настроения uyuşukluk;
 • keskin ruh hali değişimleri;
 • gelişimde gecikme;
 • Kullanılan maddelere bağımlılık.

Madde bağımlılığının sosyal sonuçları vardır: iletişim değişimleri çemberi, aynı toksik bağımlıları veya gecikmiş zihinsel gelişime sahip çocukları içerir. Beklenmeyen saldırganlık gelişiyor ve polise sık sık sürücüler var.

Bağımlılık nasıl gelişir?

Toksik bir maddeyi teneffüs ederken, ilk işaretler 5 dakika sonra ortaya çıkar - baş dönmesi, kulaklarda gürültü, başın içinde sis. 7-10 dakika sonra, koordinasyon bozukluğu gelişir. 3 dakika sonra, öfori, gergin heyecan, sınırsız eğlence başlar. Daha sonra halüsinasyonlar 10-15 dakika içinde meydana gelir. Öznel zaman gerilir. Sonra durgunluk gelir ve toksik adam tekrar maddede nefes alır, 7-8 kadar döngü yapar.

Формирование зависимости при токсикомании Madde kullanımında psişik bağımlılık 2-3 kullanımdan sonra gelişebilir. Genç, öfori ve halüsinasyonları tekrar etme arzusuyla, bu tür hisler olmaksızın rahatsızlık duymadan yakalanır. Teneffüs ve halüsinasyonların ortaya çıkması arasındaki aşama, toksikolog tarafından unutulur - hoş olmayan duyumları hatırlamaz, ama öfori hatırlar. Toksik maddeleri düzenli olarak solumaya başlar, manisini uygulamak anlamına gelir, hayatının anlamı olur.

Fiziksel bağımlılık 1-2 ay içinde daha yavaş gelişir. İlk olarak, bağımlılar sadece 3-4 günde bir yemeye ihtiyaç duyarlar, sonra hızla günlük kullanıma kaymaktadırlar. Sonuç olarak, zehirli madde günde iki kez alınır - sabah ve akşam. Toksikomanya, dozda hızlı bir artış ile karakterize edilir - bir ay içinde 4-5 kat artar ve zehirlenme durumu 1-2 saate kısaltılır. Aynı zamanda, vücudun toksine karşı reaksiyonu zayıflar - mukoza zarının iltihaplanma olayları, çarpıntı ve nefes darlığı daha az belirgindir.

Kullanımın kesilmesinin bir sonucu olarak, merkezi ve otonom sinir sistemi - yoksunluk belirtileri veya yoksunluk sendromu ihlalleri vardır. Madde bağımlılığının sonuçlarından biridir. Uyuşturucu bağımlıları bunu kırıyor. Maddenin inhalasyonu sona erdikten ve zehir preparatının ulaşılamaması durumunda yaklaşık 5 gün boyunca bir sonraki doza kadar sürdükten sonra gelişir.

Madde bağımlılığının sonuçları

рак легких
Akciğer kanseri madde kötüye bir sonucudur

Hastalığın birey için olduğu gibi toplum için de bir bütün olarak ciddi sonuçları vardır. Toksik maddelerin kullanımının bir sonucu olarak, öfori deneyimleme ihtiyacı hızla gelişir ve organizmanın zehirlenme etkisine bağımlılığı nedeniyle, önemli dozlar bile etkisizdir. Bu nedenle, zehirin etkisinden ölmemiş olan uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu bağımlısı olurlar, yani narkotik ilaçları kullanmaya başlarlar.

Fiziksel sağlık için madde bağımlılığının sonuçları aşağıdaki gibi olabilir:

 • solunum yolu yanıkları;
 • karaciğerin sirozu;
 • akciğer kanseri;
 • akciğer apsesi ve komplikasyonları - pulmoner kanama, akciğer dokusunun dejenerasyonu, iç organların yapısının dejenerasyonu;
 • kardiyak aktivite patolojisi - kalp krizi, hipertansiyon, kalp kusurları;
 • benign ve malign böbrek tümörleri;
 • Mide ve bağırsak mukozasının iltihaplanması.

Tek bir zararlı madde kullanımı bile zihinsel bağımlılığa ve bir gencin kısır döngüye girmesine neden olabilir. Toxicoman eylemlerini kontrol etmez, gerçeklerden uzaklaşır. Madde bağımlılığının fiziksel sonuçları geri dönüşümsüzdür! Bağımlılık için tam bir tedavi durumunda bile, hastanın beyin aktivitesinde kalıcı bozukluklar vardır ve zihinsel olarak yetersiz kalmaktadır.

Yükleniyor ...