Zehirlenmeden sonra yardım

Bu bölüm zehirlenme sonrası zehirlenme sonrası vücudun nasıl onarılacağı ile ilgilidir.

Suni teneffüs ve dolaylı kalp masajı yapma tekniğinin tanımı.

Zehirlenmeden sonra mide ağrısının nedenleri, ne yapılması, nasıl tedavi edilmesi.

Tavuk suyunun yararı nedir, neden zehirlenme için tavsiye edilir, bir reçete.

Çeşitli zehirlenmeler için ilk yardımın nasıl sağlanacağı ile ilgili talimatlar.

Bir çocukta kusma: evde, ilk yardım ve geleneksel tıpta ne yapılır.

Besin, alkol, bağırsak zehirlenmesinde beslenme prensipleri.

İlaçların, diyet ürünlerinin yardımıyla bağırsakların geri kazanılmasının tanımlanması.

Zehirlenmeden sonra çocuklara neyle beslenmeli, ürün listesi, nasıl pişirileceği, mod.

Çocuk da dahil olmak üzere evde farklı lavman türlerinin evrelendirilmesi tekniklerinin tanımlanması.

Kusma sonrası bir çocuğu ishal ile besleyebilmekten çok yiyebilir ve yiyemezsiniz.

Gıda zehirlenmesinde sıcaklığı nasıl düşüreceğiniz, nasıl tedavi edileceği.

Hangi yiyecekleri yiyebilir ve zehirlendikten sonra ne yiyemezsiniz.

Zehirlenme durumunda hangi ürünler yararlı olacaktır ve hangileri terk edilmelidir.

Çocuğun zehirlenmesi, ilk yardımın tarifi ve öncelikle yapılması gerekenler nelerdir?

Mide, kendi kendine ihtiyaç duyan, bir hastaneye ihtiyaç duyan, yıkama tekniğidir.