Alkol ve ilaç zehirlenmesi

Bu değerlendirme tablosunda her şey alkol zehirlenmesi, narkotik maddeler, bu tür zehirlenme belirtilerinin tanımlanması, ilk yardım ve tedavi ile ilgilidir.

Ne tür bir şarap zehirlenebilir, nedenlerin, belirtilerin, ilk yardımların tanımı.